კვების სფეროში მომუშავე ბიზნესოპერატორების მხოლოდ 1.7%-ს ევალება ჰიგიენის საერთაშორისო სტანდარტის დაცვა

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 15 თებერვალი 2018

კვების სფეროში მომუშავე ბიზნესოპერატორების მხოლოდ 1.7%-ს ევალება ჰიგიენის საერთაშორისო სტანდარტის დაცვა