მცირე აქციონერები და მცირე შანსი

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 23 თებერვალი 2015

მცირე აქციონერები საკუთარი უფლებების დასაცავად იბრძვიან. გაყალბებული დოკუმენტაცია და გაუცემელი დივიდენდები… – მსხვილი აქციონერები მათ უფლებებს ხშირად არღვევენ.

მცირე წილის მფლობელი პარტნიორები აცხადებენ, რომ სამართლიანობას ვერც პროკურატურის მეშვეობით და ვერც სამოქალაქო სამართალწარმოების გზით აღწევენ. დაუსრულებელი ბრძოლა და მცირე აქციონერების მცირე შანსი საქართველოში