მეფრინველეობა ერთადერთი დარგია, რომელიც დამატებითი ღირებულების გადასახადით იბეგრება. ფერმერები ამბობენ, რომ პროდუქტის უვნებლობის მაღალი სტანდარტების დანერგვაში ეს მათ ხელს უშლით.