რუსული ნივები სახელმწიფოს სამსახურში

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 15 მაისი 2018

სახელმწიფო უწყებებმა ბოლო 2 წელიწადში 2 მილიონი ლარის რუსული ნივა შეიძინეს