როგორ უვლის ჰერმესი სასაფლაოებს

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 7 დეკემბერი 2017

მერიის კომპანია 3,2 მლნ ლარს ხელფასებსა და პრემია-დანამატებზე ხარჯავს, 55 სასაფლაოს მოვლაზე კი 157ათას ლარს