რუსეთის ბირთვული შანტაჟი

Divider dot 15 მარტი 2022

🔸 ვისკენ არის მიმართული რუსეთის ბირთვული შანტაჟი?

🔸 ვისკენ არის მიმართული რუსეთის ბირთვული შანტაჟი?

🔸 რა სახეობის და რა ზიანის მომტან ბირთვულ შეიარაღებას ფლობს რუსეთი და რა პასუხი აქვს ნატოს ამ საფრთხის გასანეიტრალებლად?

🔸 ნახეთ ინტერვიუ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორ ლაშა ძებისაშვილთან.