საფრთხის მოლოდინში

ჟურნალისტი: მაგდა მემანიშვილი
Divider dot 20 ნოემბერი 2009

ზემო აჭარა და სვანეთი კი მუდმივი ეკოლოგიური კატატროფების ზონებია. რას აკეთებს სახელმწიფო ეკოკატასტროფებსი პრევენციისა და ამ პროცესების დროს დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად? არსებობს, თუ არა ამ პრობლემის მართვის ხანგრძლივი სახელმწიფო სტრატეგია? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემის მცდელობას წარმოადგენს წინამდებარე დოკუმენტური ფილმი.