სახელმწიფოსგან დაფინანსებული კომპანიის გადაუხდელი ვალები

Divider dot 24 ივლისი 2017

როგორ იღებენ სახელმწიფო დაფინანსებას კომპანიები, რომლებიც ვალდებულებებს ვერ ასრულებენ.
დაეხმარა თუ არა ოთარ დანელია მეგობრის კომპანიას აგროსესხის მოპოვებაში