საქართველოს ნარკოტიკული რესპუბლიკა

ჟურნალისტი: ნანა ნასყიდაშვილი
Divider dot 26 სექტემბერი 2010

ფილმი ეხება საქართველოში ჰეროინის ტრანზიტსა და ქვეყანაში არსებულ ნარკოვითარებას.