სისტემისგან განწირულები

ჟურნალისტი: ქეთი თუთბერიძე ; რედაქტორი: ნანა ბიგანიშვილი
Divider dot 16 დეკემბერი 2023

დაპატიმრებიდან მე-17 დღეს სასჯელაღსრულების მე-8 დაწესებულებაში ბრალდებული გარდაიცვალა. მთელი ამ დროის განმავლობაში იგი საავადმყოფოში გადაყვანას ითხოვდა.

რატომ აღმოჩნდა ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბრალდებული სამარტოო საკანში?

გულგრილობა თუ არაადამიანური მოპყრობა, როგორც სისტემური დანაშაული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრებისადმი.