ახალი კონსტიტუცია VS კულტურული მემკვიდრეობა

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 14 ივნისი 2017

კონსტიტუციის ახალი პროექტით მოქალაქეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლება ჩამოერთმევა
უფლება, რომელიც ამოღებულია მოქალაქეებმა საყდრისის დაცვისათვის გამოიყენეს