დისკრიმინაცია ასაკის და სქესის ნიშნით დამსაქმებლების მხრიდან

დისკრიმინაცია ასაკის და სქესის ნიშნით დამსაქმებლების მხრიდან

ვაკანსიების შესახებ განცხადებებში სქესისა და ასაკის მიხედვით დისკრიმინაციის ფაქტებს სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს, თუმცა კანონმდებლობა ეფექტური რეაგირების საშუალებას არ იძლევა. დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ვალდებულება საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>