დისკრიმინაცია ასაკის და სქესის ნიშნით დამსაქმებლების მხრიდან

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 14 მარტი 2018

ვაკანსიების შესახებ განცხადებებში სქესისა და ასაკის მიხედვით დისკრიმინაციის ფაქტებს სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს, თუმცა კანონმდებლობა ეფექტური რეაგირების საშუალებას არ იძლევა. დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ვალდებულება საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო.