ევროსასამართლოს აღუსრულებელი გადაწყვეტილებები

ჟურნალისტი: ნინო რამიშვილი
Divider dot 6 აპრილი 2017

ევროსასამართლოს 50-ზე მეტი გადაწყვეტილება/განჩინება საქართველოს ამ დრომდე არ აღუსრულებია. წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლნი გამოძიების დასრულებას დღემდე უშედეგოდ ელიან.