პროფესიული განათლების ხარვეზები

პროფესიული განათლების ხარვეზები

აუდიტის სამსახურის დასკვნით, განათლების სამინისტრო ვერ უზრუნველყოფს პროფესიული სასწვლებლების სასწავლო პროგრამების შესაბამისობას შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებთან. ამას ისიც მოწმობს, რომ პროფსასწავლებლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი საქართველოში 25%-ით ნაკლებია, ვიდრე ევროპაში

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>