რატომ ვერ უზრუნველყოფენ სკოლებში ნარკოტიკების მოხმარების პრევენციას

რატომ ვერ უზრუნველყოფენ სკოლებში ნარკოტიკების მოხმარების პრევენციას

საქართველოში ნარკოტიკების ავადმოხმარების შემცირების მიზნით არ ტარდება პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც მოიცავდა ყველა საჯარო სკოლას, შესაბამისად, ქვეყანაში არ არსებობს ერთიანი პრევენციული სისტემა. ნარკოტიკების მოხმარების  დეკრიმინალიზაციის პარალელურად პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერებას ითვალისწინებს პარლამენტში “თეთრი ხმაურის მოძრაობის” მიერ წარდგენილი კანონპროექტი. თუმცა ხელისუფლება ამ კანონის მიღებას არ ჩქარობს.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>