საჯარო სამსახურის რეფორმა

ჟურნალისტი: სალომე ცეცხლაძე
Divider dot 17 თებერვალი 2017

რატომ გადაიდო რეფორმა, რომელიც ათი ათასობით დასაქმებული ადამიანის სამუშაო პირობებს გააუმჯობესებდა.