სკოლებში ჩაგვრის შემთხვევები მატულობს

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 24 ივლისი 2017

* მოსწავლეების 80% ერთხელ მაინც ყოფილა ძალადობის მსხვეპრლი
* სპეციალისტების შეფასებით სიტუაცია დღითიდღე მწვავდება