სოციალური პარტნიორობის კომისია

ჟურნალისტი: სალომე ცეცხლაძე
Divider dot 14 თებერვალი 2017

კომისია, რომელსაც შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები უნდა განეხილა, ფაქტობრივად არ მუშაობს.