შრომის უსაფრთხოების დაცვა შერჩევით

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 23 თებერვალი 2018

კანონი, რომელიც ყველა დასაქმებულის უსაფრთხოებას დაიცავს, არ გვაქვს. მთავრობის მიერ შემუშავებულ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტს არაერთი კრიტიკოსი ჰყავს. კანონპროექტი არ ეხება ყველა დასაქმების სფეროს. ეს პროფკავშირების და სამოქალაქო სექტორის მთავარი შენიშვნაა