ციფრული საფრთხეები ბავშვებისთვის

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 5 თებერვალი 2018

საქართველოში არ არსებობს კანონი, რომელიც ინტერნეტში ბავშვების უსაფრთხოების საკითხს დაარეგულირებს. იუნისეფმა მსოფლიოში ბავშვებისთვის ციფრული საფრთხეების ფორმები გამოკვლია, მათ შორისაა, ბულინგი ინტერნეტში. თუმცა, რა სახის ზიანი ადგებათ ინტერნეტში ბავშვებს საქართველოში, არავინ იცის, რადგან კვლევა ამ საკითხზე ქვეყანაში არ ჩატარებულა.