ციფრული საფრთხეები ბავშვებისთვის

ციფრული საფრთხეები ბავშვებისთვის

საქართველოში არ არსებობს კანონი, რომელიც ინტერნეტში ბავშვების უსაფრთხოების საკითხს დაარეგულირებს. იუნისეფმა მსოფლიოში ბავშვებისთვის ციფრული საფრთხეების ფორმები გამოკვლია, მათ შორისაა, ბულინგი ინტერნეტში. თუმცა, რა სახის ზიანი ადგებათ ინტერნეტში ბავშვებს საქართველოში, არავინ იცის, რადგან კვლევა ამ საკითხზე ქვეყანაში არ ჩატარებულა.

 

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>