ძვირფასი საჩუქრები ოჯახის წევრებისგან – ვინ და როგორ უნდა აკონტროლებდეს ქონებრივ დეკლარაციებს

ძვირფასი საჩუქრები ოჯახის წევრებისგან – ვინ და როგორ უნდა აკონტროლებდეს ქონებრივ დეკლარაციებს

2018 წელს თანამდებობის პირების მიერ შევსებულ დეკლარაციებში ახალი ტრენდი გამოიკვეთა – ძვირფასი საჩუქრები ოჯახის წევრებისგან, რასაც კანონი არ კრძალავს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეჭვს ის გარემოება იწვევს, თუ რა გზით დააგროვეს ოჯახის წევრებმა ამ საჩუქრებისთვის საჭირო სახსრები. ხელისუფლება აჭიანურებს დამოუკიდებელი კომისიის შექმნას, რომელიც ასეთი საეჭვო დეკლარაციების მონიტორინგს მოითხოვდა.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>