ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებისა და სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი საქართველოში

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 10 აპრილი 2018

პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტში ამბობენ, რომ  ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ყველა საპარლამენტო პარტიის მონაწილეობით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს რეკომენდაციებს. შედეგად შეიძლება გამკაცრდეს არსებული რეგულაციები ან დაიგეგმოს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები