ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებისა და სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი საქართველოში

ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებისა და სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი საქართველოში

პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტში ამბობენ, რომ  ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ყველა საპარლამენტო პარტიის მონაწილეობით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს რეკომენდაციებს. შედეგად შეიძლება გამკაცრდეს არსებული რეგულაციები ან დაიგეგმოს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>