24 დაღუპული 10 თვეში – უსაფრთხო შრომის გამოწვევები

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 6 დეკემბერი 2017

კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ ჯერ კიდევ არ არის მიღებული