მოჩვენებითი დასაქმება

Divider dot 1 სექტემბერი 2012

წინასაარჩევნო პერიოდებში დასაქმების პროგრამებში დახარჯული 100 მილიონი ლარი და უმუშევარი მოსახლეობა. სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებულ ფილმში ნაჩვენებია, როგორ ჰპირდება პრეზიდენტი მოსახლეობას დასაქმებას და რა ხდება სინამდვილეში. ვინ ითვლება საქართველოში დასაქმებულად საქსტატის ოფიციალური მონაცემები.