უსახლკაროდ ქუჩაში

ჟურნალისტი: სალომე ცეცხლაძე
Divider dot 30 აპრილი 2012

ქუჩაში მცხოვრები უსახლკაროები და წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემა. სახელმწიფომ არც ქუჩაში მცხოვრები ადამიანების ზუსტი რაოდენობა იცის და არც პრობლემის დასაძლევი გრძელვადიანი პოლიტიკა აქვს შემუშავებული.
უსახლკაროებისთვის ზამთრის ბოლოს გახსნილი თავშესაფრები და სოციალური დახმარება, რომელსაც ქუჩაში დარჩენილი ადამიანები ვერ იღებენ.