საქართველოს როლი რუსეთისთვის სანქციების არიდებაში

ჟურნალისტი: ნინო რამიშვილი ; რედაქტორი: მაია მეცხვარიშვილი
Divider dot 30 დეკემბერი 2023

როგორ უყენებს რუსეთი უკრაინის ომში ორმაგი დანიშნულების საქონელს და რა შეზღუდვებს აწესებს დასავლეთი ამ პროდუქციით ვაჭრობაზე? რატომ იზრდება ორმაგი დანიშნულების პროდუქციით საქართველოს იმ ქვეყნებთან ვაჭრობა, რომლებიც შესაძლოა ამ სანქცირებული ტვირთით რუსეთს ამარაგებდნენ? “სტუდია მონიტორმა” გამოიძია, თუ როგორ შეიძლება იყენებდეს რუსეთი საქართველოს სანქციების ასარიდებლად