როგორ იცავს რკინიგზა სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესს

როგორ იცავს რკინიგზა სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესს

რკინიგზის თანამშრომლების თქმით, სახიფათო ნივთიერებების გადაზიდვისა და დასაწყობებისას წესების დარღვევის გამო, მათ ჯანმრთელობას ზიანი ადგება. რკინიგზაში ამბობენ, რომ მათთვის თანამშრომლებს საჩივრით არ მიუმართავთ.
ევროკავშირთან ასოცირებით, რკინიგზას ევალება რომ სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის ევროპული სტანდარტი დანერგოს.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>