როგორ იცავს რკინიგზა სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესს

ჟურნალისტი: ნინო რამიშვილი
Divider dot 14 თებერვალი 2018

რკინიგზის თანამშრომლების თქმით, სახიფათო ნივთიერებების გადაზიდვისა და დასაწყობებისას წესების დარღვევის გამო, მათ ჯანმრთელობას ზიანი ადგება. რკინიგზაში ამბობენ, რომ მათთვის თანამშრომლებს საჩივრით არ მიუმართავთ.
ევროკავშირთან ასოცირებით, რკინიგზას ევალება რომ სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის ევროპული სტანდარტი დანერგოს.