სპეციალური მასწავლებლები მასწავლებლის სტატუსის გარეშე

სპეციალური მასწავლებლები მასწავლებლის სტატუსის გარეშე

სპეციალური მასწავლებელი პასუხისმგებელია სკოლაში სსსმ მოსწავლისთვის საჭირო სასწავლო გარემოს შექმნაზე, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენაზე და ა.შ. ამის მიუხედავად, მათ არ აქვთ მასწავლებლის სტატუსი და შესაბამისად, არც ის ბენეფიტები, რაც თან ახლავს ამ სტატუსს. ამის გამო, სკოლებში ჭირს კვალიფიციური კადრების მოძიება სპეც. მასწავლებლის პოზიციაზე. ინკლუზიური განათლების მიმართულებით მასწავლებელთა კომპეტენციის გაზრდა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ევალება.

 

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>