შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სამსახურის ძიებაში

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 26 ივლისი 2017

2016 წელს საჯარო სექტორში – 52, კერძოში კი 32 შშმ პირი დასაქმდა
არასამთავრობო სექტორში თვლიან, რომ ამ რიცხვის გასაზრდელად სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული ღონისძიებები საკმარისი არ არის
საჯარო სამსახურში დასაქმებისთანავე შშმ პირებს 100 ლარიანი პენსია ეხსნებათ