საბავშვო ბაღებში განათლების კომპონენტის დანერგვის სირთულეები

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 21 თებერვალი 2018

საბავშვო ბაღებისადმი აღსაზრდელების მშობლების მოთხოვნები განსხვავებულია. თუმცა კვლევებით დადგენილია, რომ ზოგადი განათლების ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია განათლების კომპონენტის არსებობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. იმის გარდა, რომ აღმზრდელების რაოდენობა საკმარისი არ არის, განათლების კომპონენტის დანერგვას ბაღებში ხელს კიდევ ერთი ფაქტორი უშლის, ეს დაბალი კვალიფიკაციაა.