საბავშვო ბაღებში განათლების კომპონენტის დანერგვის სირთულეები

საბავშვო ბაღებში განათლების კომპონენტის დანერგვის სირთულეები

საბავშვო ბაღებისადმი აღსაზრდელების მშობლების მოთხოვნები განსხვავებულია. თუმცა კვლევებით დადგენილია, რომ ზოგადი განათლების ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია განათლების კომპონენტის არსებობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. იმის გარდა, რომ აღმზრდელების რაოდენობა საკმარისი არ არის, განათლების კომპონენტის დანერგვას ბაღებში ხელს კიდევ ერთი ფაქტორი უშლის, ეს დაბალი კვალიფიკაციაა.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>