მომხმარებელთა დაუცველი უფლებები

ჟურნალისტი: ნინო რამიშვილი
Divider dot 7 ივლისი 2016

უფლებები კვლავ დაუცველია.
კანონის მიღება ისევ ჭიანურდება.